728

Yazı İşleri Müdürü  Ülker ALBUZ ÇAVUŞOĞLU
Mali Hizmetler Müdürü Onur ŞAHBAZ
Tekniker Cumhur KALAYCI
Tekniker Hanife AYDEMİR
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Tahsildar V. Emlak İşleri Birimi Yetkilisi Ekrem USTAOĞLU
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Su İşleri Birimi Yetkilisi, Halkla İlişkiler Personeli Elif KARA
Zabıta Komiseri Suat BOYNUKISA
Muhasebe Personeli Muhammet ÇAYLI
Sekreter Özlem ALBUZ AYAN